Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklarımızın bulunduğunu nereden öğrenebiliriz?

1) Yatırım Kuruluşu Tarafından Gönderilen İadeli Taahhütlü Mektuptan

Yatırım kuruluşları, bir sonraki takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayacak olan ve tutarı 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) ve üzerindeki hesapların sahiplerini, 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadan önce ilgili yatırım kuruluşuna başvurmadıkları takdirde, hesaplarının YTM'ye devredileceği hususunda içinde bulunulan yılın Mart ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarmak zorundadır.

Örneğin; 2018 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar için yatırımcıya 31 Mart 2017 tarihine kadar iadeli taahhütlü mektupla bilgilendirme yapılır.

2) Yatırım Kuruluşunun İnternet Sitesinden

Bir sonraki takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar tutarına bakılmaksızın Nisan ayının başından itibaren bir sonraki takvim yılının sonuna kadar yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan edilir.

Örneğin; 2018 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinde ilan edilir.

3) YTM'nin İnternet Sitesinden

YTM, yatırım kuruluşları nezdindeki, bir sonraki takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayacak hesapları içinde bulunulan yılın Temmuz ayı başından bir sonraki takvim yılın sonuna kadar kendi internet sitesinde yayınlar.

Örneğin; 2018 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar YTM'nin internet sitesinde ilan edilir.​