Giriş Aidatı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım kuruluşları tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne ödenmesi gereken Giriş Aidatı ne kadardır?

27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği ile giriş aidatı tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiş olup, her yıl yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda artırılır. Yıllar itibariyle giriş aidatı tutarları aşağıdaki gibidir:

 ​

          YIL                    GİRİŞ AİDATI (TL)          
          2015
          50.000
          2016
          52.790
          2017
          54.812
          2018
          62.743
          2019
          77.632
          ​2020
          ​​95.161
          ​2021
​        103.830
​          2022
​        141.418
          2023
        315.263​


Giriş Aidatı ne zaman ödenmelidir?

Yatırım kuruluşları giriş aidatını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izninin verilmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce YTM'ye yatırırlar.