Kaydileştirilmeye İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

YTM'ye başvuru için hangi adımları izlemem gerekiyor?

YTM'ye hangi belgelerle başvurmam gerekiyor?

Hangi şirket payları/yatırım fonları için kaydileştirme kapsamında YTM'ye başvurabilirim?

​​Web sitenizde yayımlanan listede yer almayan şirketlerin fiziken sahip olduğum payları/yatırım fonları için ne yapılabilir/başvuru yeri neresidir?

YTM'ye en geç hangi tarihte başvurabilirim?

YTM'ye başvuru şekli nasıl olmalı?

YTM'ye kimler başvurabilir?

YTM ödemeyi/ iadeyi ne kadar sürede yapmaktadır?

Kaydileştirme nedir? Kaydileştirme ne gibi avantajlar sağlar?

​Elinde fiziki pay ve yatırım fonu katılma belgesi bulunan yatırımcıların bu sermaye piyasası araçlarından doğan hakları neden YTM'ye intikal etti?

Anayasa Mahkemesi kaydileştirmeye ilişkin hangi hükmü iptal etti?

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükmü sonrasında yapılan düzenlemeler nelerdir?

Sahip olduğu fiziki payı ve/veya yatırım fonu katılma belgesi kaybolan/zayi olan hak sahibi ne yapacak?

Tüzel kişilerce yapılacak başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

YTM'nin hak sahibine yapacağı ödeme nasıl belirleniyor?

YTM'ye intikal eden ve hak sahibi olunan paylara bedelli sermaye artırımlarından tekabül eden payların iade edilmesi/ bedellerinin ödenmesi için ne yapılması gerekir?

1 Ocak 2005 tarihinde Tü​rk Lirasından 6 sıfır atılması (1.000.000 TL= 1 YTL değişimi), sahip olduğum payların değerinde bir kayba neden oldu mu?