Zamanaşımına uğraması nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilen emanet ve alacaklar geri alınabilir mi?

22.04.2021 tarihinden itibaren zamanaşımına uğrayan hesaplar için hak sahipliğinin ispat edilmesi durumunda iade edilir.

22.04.2021 tarihinden önce zamanaşımına uğrayan veya uğraması gereken emanet ve alacaklardan sehven devredilenler hariç iadesi mümkün değildir.​