Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklar ne olur?

22.04.2021 tarihinden itibaren zamanaşımına uğrayan hesaplar Merkezimizin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde YTM üye hesabının altında hesap sahipleri adına açılacak hesaplarda emaneten saklanır.

22.04.2021 tarihinden önce zamanaşımına uğrayan veya uğraması gereken emanet ve alacaklar Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilir.