Zamanaşımı süresi kaç yıldır? Ne zaman işlemeye başlar?

10 yıldır.

Zamanaşımı süresi; 

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar (nakit, pay, yatırım fonu katılma payı, borçlanma araçları vs.) ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getiriler bakımından, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, itibaren işlemeye başlar.​