Yatırım kuruluşları, zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakları Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne ne zaman ve nasıl devreder?

Zamanaşımına uğrayan hesaplarda bulunan emanet ve alacaklar, 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu ay sonuna kadar, Merkezimizin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde YTM üye hesabının altında hesap sahipleri adına açılacak hesaplarına devredilir.