Zamanında ilan ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmediği tespit edilen hesaplarla ilgili olarak yatırım kuruluşları tarafından ne yapılmalıdır?

​1) Henüz 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmamış ise, ilan ve bildirim yükümlülükleri ivedilikle yerine getirilir.

2) 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmuş ise, ilan ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesine ilişkin sorumluluk yatırım kuruluşunda olmak üzere, ilan ve bildirim yapılmaksızın emanet ve alacaklar Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne emaneten devredilir.