​Nezdinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacağı bulunmayan yatırım kuruluşları ne yapmalıdır?

Nezdinde zamanaşımına uğrayacak herhangi bir kıymet/hesap bulunmayan yatırım kuruluşları, devredilecek herhangi bir hak, emanet ve alacağın bulunmadığı hususunu bir yazı ile içinde bulunulan yılın Mayıs ayı sonuna kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne bildirmelidir.