Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacağımın olduğunu öğrendiğimde ne yapmalıyım?

Zamanaşımına uğrayacak hesaplara ilişkin listelerde adını gören ve/veya yatırım kuruluşu tarafından uyarılan hesap sahipleri, 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadan önce, varsa hak sahipliğini ispata yarayacak belgelerle birlikte, hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşuna başvurmaları ve hesaplarında işlem yapmaları gerekir.