Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. Tasfiye Bakiyesinin Dağıtımı ve Yatırımcıların Aracı Kurum’a Olan Borçlarının Ödenmesi

26.04.2024 @ 14:30

Merkezimiz Yönetim Kurulunun 17.05.2018 tarihli toplantısında onaylanan dağıtım listesi kapsamında, Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. tasfiye bakiyesinin dağıtımına devam edilmekte olup dağıtım oranı %100'e çıkarılmıştır.

Daha önce yapılan duyuruya istinaden Merkezimize başvurarak, tasfiye bakiyesinden alacağını kısmen almış olan yatırımcılara ilave tutarlar, ilk defa başvuracaklara ise dağıtım listesinde yer alan alacaklarının tamamı ödenmektedir.

Alacağı olan yatırımcıların alacaklarının ve adlarına saklanan  sermaye piyasası araçlarının, borçlu olanların ise borçlarını ödedikten sonra adlarına saklanan  sermaye piyasası araçlarının aktarılabilmesi için aşağıda linkleri verilen "Duyuru Metni"ni okuyarak, "Tasfiye Bakiyesi Başvuru Formu "nu eksiksiz doldurup imzalandıktan sonra Merkezimize elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

E-posta veya faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.​