Yatırımcı Tazmin Merkezi

Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler için düzenlenecek liste aşağıda yer almaktadır.

    ....... A.Ş. NEZDİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ EMANET VE ALACAK LİSTESİ

Sıra No

Hesap No

Hesap Şekli (Basit/Müşterek)

Hesap Sahibinin Adı/Unvanı

T.C. Kimlik No

Doğum Tarihi

Adresi

Emanet ve Alacağın Neden İbaret Olduğu

Adedi

Nominal Değeri/Değeri

Faiz, Kar Payı ve Diğer Getirileri

Son İşlem Tarihi (Yatırım Ortaklığı/Yatırım Fonu İçin Tasfiye Tarihi)

Diğer Açıklamalar