Yatırımcı Tazmin Merkezi

Yatırım kuruluşları tarafından Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne ödenmesi gereken Giriş Aidatı ne kadardır?

27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği ile giriş aidatı tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiş olup, her yıl yeniden değerleme oranını geçmemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda artırılır. Yıllar itibariyle giriş aidatı tutarları aşağıdaki gibidir:

YIL

GİRİŞ AİDATI TUTARI (TL)

2015

50.000

2016

52.790

2017

54.812

 2018 

 62.743 

 

Giriş Aidatı ne zaman ödenmelidir?

Yatırım kuruluşları giriş aidatını, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından faaliyet izninin verilmesini müteakip, yetki belgesi verilmeden önce YTM'ye yatırırlar.

 

Duyurular