Yatırımcı Tazmin Merkezi

Denetim

Sermaye Piyasası Kurulu, YTM'nin hesap ve işlemlerini incelemeye ve denetlemeye, bu hususta YTM'den her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

Ayrıca YTM, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu kapsamında Sayıştay denetimine tabidir.

Duyurular