Yatırımcı Tazmin Merkezi

Bilgi Edinme

BAŞVURU ÖNCESİ LÜTFEN OKUYUNUZ

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre:

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır (md.7/1).

Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler (md.7/2).

Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla  kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz (md.8/1).

4982 Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından değerlendirmektedir.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen İletişim bilgilerini kullanabilirsiniz

Sorunuzu Sıkça sorulan sorular bölümüne bakarak daha önceden yayınlanmış olup olmadığını görebilirsiniz.

 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Yönetmeliği

 

Aşağıdaki bilgi edinme başvuru formunu doldurduktan sonra beb@ytm.gov.tr adresine gönderiniz.

Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu

Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu

 

Yatırımcı Tazmin Merkezi

Eskişehir Yolu 8. Km No:156

06530 ANKARA

Faks: (312) 292 90 46

Duyurular